Χάρτης κάλυψης

Ο ιδιόκτητος στόλος της εταιρίας αποτελείται από 20 αυτοκίνητα εκ των οποίων τα 10 είναι φορτηγά ψυγεία. Έτσι λοιπόν, η εξυπηρέτηση των πελατών στη Θεσσαλονίκη και τους γειτονικούς νομούς επιτυγχάνεται με τον γρηγορότερο και ασφαλέστερο τρόπο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα προϊόντα της Ελληνικής Γαστρονομίας Παλτσίδη διακινούνται μέσω αντιπροσώπων. Η Ελληνική Γαστρονομία Παλτσίδη Α.Ε. παρουσιάζει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα σε πολλές χώρες της Ευρώπης και άλλων ηπείρων. Η μέριμνα ωστόσο και το ενδιαφέρον για την εύρεση νέων αγορών είναι συνεχής και αδιάκοπη.


Επικοινωνήστε μαζί μας

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Πιέστε ENTER για chat
sexshop